Alçı vitray pencerelerin, cami duvarlarına yaydığı güzellik, caminin içinden ve dışından görülebilir nitelikteki yapı malzemesidir. Vitrayda tercih edilen motifler de bir o kadar önemlidir, çoğunlukla çiçek motifleri, dallar, yapraklar, bitki motiflerinin en kıvrık biçimleri tercih edilmiştir. Vitrayın detayı ne kadar fazla olursa görsellik aynı oranda artacaktır. 

Vitrayın diğer resim sanatlarından ayrı olan yönü onu diğerlerinden üstün kılan tarafı, aynı kalmayışı, ışık değişimleriyle, ya da ışığa etki eden elemanların değişimiyle değişik özellikler kazanmasıdır. Daha fazla bilgi için 👇


            Web sitemizi ziyaret ediniz. 0Alçı vitray pencereler, camiler için en sık tercih edilen pencere çeşitlerinden biridir. 

Gün ışığını dışardan içeriye doğru yansıtırken renklerin birbiri ile olan ahengine tanık oluruz. Gölge, ışık, hava koşulları gibi nedenlerle renk yansımaları sürekli değişkenlik gösterir. Cami mimarisinde sıkça tercih edilmesinin nedeni, bulunduğu mekana yaydığı mistik havadır. 

Alçı pencere camlarında boyaya rastlanmaz, yalnızca camın öz rengi kullanılmıştır. Bunlar sonradan boyama olmayıp camın yapımı sırasında renklendirme yapılmış camlardır.


http://www.alcivitraypencere.com/
http://www.alcivitraypencere.com/Nedir
http://www.alcivitraypencere.com/VitrayPencere


0

 

Cam ve cam eşyalara verilen önem,  ilk uygarlık tarihlerine kadar dayanmaktadır. Zaman içerisinde cam eşyaların yapıları süslemesi ve ibadethanelerde önemli yer kaplaması, cama farklı boyut ve özellikler kazandırmaya başlamıştır. Önceleri sade ve tek renk kullanılan camlar, uygarlıklar geliştikçe renk ve ışık tonlamalarıyla vitray sanatını ortaya çıkardı.

Vitray sanatıyla birlikte, yapıların biçimlerine göre pencerelerde camın ahenki kendini göstermeye başladı. Günümüzde  birçok biçim ve renk tonuna olanak sağlayan pencereler yapılarımızı ve camilerimizi süslemeye başladı.
           


Günümüzde ise bu ata yadigarı sanatı biz  Alçı Vitray Pencere olarak yapılarda ve ibadethanelerde özenle uygulamaktayız. Işığın renklerle olan her uyumunu yakalayıp, huzuru mekalara taşımaktayız. Her elden çıkan büyük emekle biz işi üretip, sizlere sunuyoruz.  
0
Beton Pencere
Osmanlı eserlerinde, alçı pencere takılan açıklıklarda daima birde dışlık pencere bulunur. Dışlık pencere açıklığın dışa bakan yüzü ile bir hizada monte edilir ve aynı açıklığın içe bakan yüzüne monte edilen alçı pencereyi dış hava koşullarından korur. Yuvarlak cam parçaları kullanıldığında bu pencerelerin desenleri alçı pencereye oranla çok daha sadedir. Dışlık pencereler sanat akımlarından az da olsa etkilenmiştir. Bazen yuvarlaklar ve eliptik, kimi zamanda baklava şeklinde yapılmıştır.
0
Alçı Vitray Pencere
Alçı pencere yapımı, hassasiyet isteyen ve yoğun emek getiren bir çabanın ürünüdür. Motiflerin projeli olması Osmanlı eserlerine uyumluluk göstermesi, günümüzde de yapılan işin bir el sanatı oldupğunun en açık delilidir. Ancak bunu yaparken izlenecek yöntem, üretilecek pencere sayısına, penceredeki bezemelerin inceliğine ve ustanın marifetine bağlı olarak değişiklik gösterir.

0

Selçuklu Geometri Alçı Vitray Pencere

Vitray sanatı Selçuklular döneminde geliştirilmiş, İstanbul' un fethinden sonra bir çok tarihi ve mimari eserde Vitray Tekniği muhteşem ve gözalıcı şekilde süslemelerle kullanılmıştır. 

İstenilen ölçülerde alçı kalıplar kullanılarak iskeleti oluşturulan vitray pencereler, renkli camları geometrik kesimlerle şekillendirerek kalıplara uygun ölçülerde kesilip yerleştirilmesi bu görsel şöleni ortaya çıkarmaktadır.

Evlerde, camilerde, tarihi ve mimari eserlerde sıklıkla tercih edilen vitray sanatı günümüzde oldukça ilgi görmektedir. Biz Alçı Vitray Pencere / Mehmet Akın Aydın olarak imalatında bulunduğumuz vitray pencere ürünlerimizde sağlamlığa ve görselliğe önem vererek, ürünlerimizde bir numara olarak hizmet vermeyi sürdürmekteyiz.
   


0
Müzeyyen Pencere Nedir ?

Rölöve Yapı ve Dekorasyon

Mehmet Akın AYDIN - 0(532) 227 50 93

 Mustafa Kemal Paşa Mah. Yaz Gülü Sok. No:28 - info@alcivitraypencere.com | www.alcivitraypencere.com


 

 

 

 

0
Alçı Vitray Pencere. Blogger tarafından desteklenmektedir.